Початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

Просмотры: 248

 

                                                Дата публікації 21.03.2019

 

20191142604

(унікальний номер, присвоєний справі щодо планованої діяльності при реєстрації повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля)

 

Оголошення

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, вказаної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 

  1. Планована діяльність

Видобування підземних вод (мінеральних, лікувально-столових вод) Майбородського родовища, придатних для промислового розливу. Родовище експлуатується ТОВ-ПІДПРИЄМСТВО "ІЗУМРУД ЛТД".

Цільове призначення надрокористування: видобування підземних вод (мінеральних, лікувально-столових вод) Майбородського родовища для промислового розливу.

Майбородівське родовище знаходиться в с. Майбородівка, Кременчугського району Полтавської області (900 м. від південно-західної околиці с. Майбородівка).

Експлуатація родовища буде здійснюватися за допомогою існуючих артезіанських свердловин, що перебувають на балансі підприємства та обладнані водозабірними спорудами та приладами обліку.

Місце розташування свердловин

свердловин

Експлуатаційний водоносний горизонт

Глибина свердловини

Потужність свердловини м³/год.

с. Майбородівка

1164 г

Водоносний горизонт у відкладах канівської та бучацької серії еоцену

130,0

25,0

с. Майбородівка

4н/1402-В

Водоносний горизонт у відкладах нижнього неоплейстоцену

44,0

45,0

с. Майбородівка

4

Водоносний горизонт у відкладах нижнього неоплейстоцену

42,0

8,0 * - не експлуатується, переобладнана у спостережну

с. Майбородівка

5

Водоносний горизонт у відкладах нижнього неоплейстоцену відкладах

44,0

25,0

с. Майбородівка

4-р

Водоносний горизонт алювіальних відкладів

44,0

24,0

с. Майбородівка

1164-р

Водоносний горизонт бучацько канівських відкладів

115,0

18,0

Балансові експлуатаційні запаси питних підземних вод загальнодержавного значення Майбородівське родовища затверджені Державною комісією України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України:

Розрахунковий термін експлуатації родовища – 25 років.

Очікувані техніко-економічні показники Майбородівське родовища питних підземних вод:

Назви показників

Одиниці виміру

Дані

Балансові експлуатаційні запаси підземних вод

м3/добу

850

Річна продуктивність підприємства водопостачання:

 

 

- з видобутку підземних вод

тис.м3

310,24

- з використання підземних вод, в тому числі:

тис.м3

226,11

- для виготовлення товарної продукції (розлив)

тис.м3

88,06

розлив у ПЕТ- пляшки

тис.м3

64,93

ПЕТ- пляшки 2 л.

тис.шт.

32466

розлив у ПЕТ- бутлі

тис.м3

22,13

розлив у ПЕТ-бутлі 19 л.

тис.шт.

1217,37

для виготовлення безалкогольних напоїв

тис.м3

107,14

для господарсько-питних потреб

тис.м3

30,91

Технологічні втрати води на рік

тис.м3

84,14

загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

  1. Суб’єкт господарювання

ТОВ-ПІДПРИЄМСТВО «ІЗУМРУД ЛТД», Калиновський А.Ю.

Код ЄДРПОУ – 13931059

39623, Полтавська обл., місто Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, будинок 37;
тел. +380675313076 Калиновський А.Ю.

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону).

  1. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство екології та природних ресурсів України.

Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 35

тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39. E-mail: m.shimkus@mеnr.gov.ua

Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,

(044)206-31-15, (044)206-31-64, контактна особа – Шимкус М.О.

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

 

  1. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішеннями про провадження даної планованої діяльності буде спеціальний дозвіл на користування надрами, що видається Державною службою геології та надр України.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

 

  1. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (вказується у шапці оголошення) та надання громадськості доступу до звіту із оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, що передається для видачі висновку про оцінку впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження чи пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із занесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

 

Громадські слухання 1 відбудуться 09.04.2019 року о 13:00 годині за адресою: Новознам’янська сільська територіальна громада,  вул. Великий Шлях,151-А  село Нова Знам’янка,  Кременчуцького району, Полтавської області,  39704 

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання 2 відбудуться _-____________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 

  1. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України.

Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 35

тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39. E-mail: m.shimkus@mеnr.gov.ua

Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,

(044)206-31-15, (044)206-31-64, контактна особа – Шимкус М.О.

(вказати назву органу, адресу, телефон та контактну особу)

 

  1. Орган, до якого направляються запитання, зауваження чи пропозиції, та строки подання запитань, зауважень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України.

Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 35

тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39. E-mail: m.shimkus@mеnr.gov.ua

Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,

(044)206-31-15, (044)206-31-64, контактна особа – Шимкус М.О.

(вказати назву органу, поштову та електронну адресу, телефон та контактну особу)

 

Запитання, зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення.

 

  1. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 110 аркушах з додатками.

(вказати усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

________________________________________-_____________________________________________

(вказати іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

 

  1. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, вказаного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними.

ТОВ-ПІДПРИЄМСТВО «ІЗУМРУД ЛТД», 39623, Полтавська обл., місто Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, будинок 37; тел. +380675313076 Калиновський А.Ю.

Новознам’янська сільська територіальна громада, вул. Великий Шлях,151-А  село Нова Знам’янка, Кременчуцького району, Полтавської області,  39704; контактні телефони: 0536-732742, 0536-732731

Дата ознайомлення громадськості з документами - 26 березня 2019 року.

(назва підприємства, установи, організації, адреса, дата з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа).

21.03.2019 року. Розміщення на комерційній основі